Slovenka 2

SLOVENKA2: Účelom komunitných stavieb pri Striebornom námestí je, aby územie budúcej štvrte ožilo čo najskôr

Investor získal konečné znenie zadania pre vypracovanie urbanistickej štúdie pre celý projekt SLOVENKA2, ktorá bude podkladom pre získanie územného rozhodnutia

Banská Bystrica, 25. apríla 2019 – Spoločnosť ARKON, a.s. pokračuje v procese prípravy podkladov pre získanie územného rozhodnutia pre projekt premeny niekdajšieho areálu textilnej fabriky Slovenka v Banskej Bystrici na novú mestskú štvrť. Už pri predstavení ideovej štúdie projektu SLOVENKA2, v apríli 2018, investor avizoval, že chce časti stavebného pozemku čo najskôr sprístupniť verejnosti dočasným umiestnením niekoľkých komunitných stavieb. Prvou z nich má byť prevádzka CANVAS café & street food v blízkosti zastávky MHD na Striebornom námestí. Na základe platného stavebného povolenia už boli na pozemku zložené kontajnerové moduly, ale na ich uvedenie do prevádzky sú potrebné nové povolenia. Investor ohľadne toho rokuje so všetkými dotknutými inštitúciami, medzi inými so Stavebným úradom aj s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica, aby svoj prísľub mohol splniť čo najskôr.

„Tak, ako sme už viackrát deklarovali, stále máme záujem otvoriť areál Slovenky v čo najväčšej miere už pred začiatkom a počas výstavby, pričom práve kaviareň a bistro pri Striebornom námestí sú iba prvým krokom. Špeciálne dizajnovo upravené kontajnerové moduly sú najmä v mestskom prostredí na takýto účel ideálne a čoraz viac využívané,“ hovorí Adrián Švec, projektový manažér projektu SLOVENKA2.

Územie Slovenky je z pohľadu mesta veľmi dôležité a relatívne veľké, a preto aj development, akým je SLOVENKA2, sa musí realizovať v etapách a jeho dokončenie bude trvať niekoľko rokov. „Bola by škoda, ak by po celý ten čas zostal pozemok oplotený a verejnosti neprístupný, ak je možné ho zaujímavo využiť v prospech mesta a jeho obyvateľov,“ vysvetľuje dôvody umiestnenia komunitných stavieb A. Švec.

Pre investora projektu, spoločnosť ARKON, je dôležité, aby celý projekt SLOVENKA2 vznikal v diskusii s mestom a aby boli pri tom dodržané všetky zákonné postupy. Veríme, že so všetkými zúčastnenými stranami dospejeme už čoskoro k dohode, aby sa táto moderná prevádzka pri Striebornom námestí aj ďalšie komunitné stavby mohli stať realitou,“ hovorí A. Švec.

CANVAS café & street food ponúkne občerstvenie v podobe výberu tradičných slovenských jedál riešených netradičnou formou a samozrejme výberom z klasiky street food konceptov. V blízkej budúcnosti by v ňom malo nájsť uplatnenie 9 až 15 stálych zamestnancov. Záujemcovia o prácu v gastro segmente budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o konkrétnych pracovných pozíciách 16. októbra 2018 v mobilnom Coffeebikeu, ktorý pozýva všetkých na kávu priamo na mieste budúcej prevádzky na Striebornom námestí.

image1
Vizualizácia budúcej prevádzky CANVAS café & street food na Striebornom námestí v Banskej Bystrici

V mnohých európskych mestách existujú viaceré pozitívne príklady, ako podobne jednoduché, tzv. pop-up riešenia úplne zmenili život v lokalite. Jedným z nich je pražský Manifesto Market, zostavený z kontajnerových modulov, ktorý otvorili v júni 2018. Na dovtedy nevyužitom a zanedbanom pozemku pri autobusovej stanici Florenc, ktorý je zároveň blízko historického centra, vznikol autentický verejný priestor s pestrou ponukou špičkovej gastronómie a súčasnej kultúry. „Aj na základe tohto príkladu veríme, že vďaka našim komunitným stavbám v areáli Slovenky by sme vedeli trochu takejto atmosféry priniesť aj do Banskej Bystrice,“ hovorí A. Švec.

image2 image3
Pop-up trhovisko Manifesto Market v Prahe sa stalo okamžite po otvorení obľúbeným miestom Pražanov aj cieľom zahraničných turistov. Zdroj: prague.eu

Plánované komunitné stavby v areáli niekdajšej Slovenky

Jedným z hlavných krokov k sprístupneniu areálu Slovenky verejnosti je vybudovanie chodníka s novým krytým premostením potoku Bystrica a verejným osvetlením, čo bude znamenať vyšší komfort pre chodcov aj zlepšenie dostupnosti Ekonomickej fakulty a amfiteátra. Tento chodník by mal byť lepšou alternatívou k súčasnému úzkemu chodníku na Tajovského ulici, ktorý je najmä v zime často znečistený a nevyhovujúci z dôvodu blízkej úzkej cesty s frekventovanou autobusovou a nákladnou dopravou.

Čo sa týka komunitných stavieb, po kaviarni a bistre, ktorých uvedenie do prevádzky je ešte podmienené získaním povolení, by v priebehu tohto roka mali postupne pribudnúť hlavne informačno-predajné miesto, cukráreň a plocha určená na šport, ktorú bude v zime možné využiť na klzisko. Investor plánuje tiež znovu obnoviť pôvodné parkovacie miesta v priestore pred bývalou administratívnou budovou Slovenky a priradiť ich ku komunitným stavbám. Približne 20 až 24 parkovacích státí efektívne pomôže prevádzke komunitných stavieb, až do začiatku výstavby v tejto časti areálu.

Aktuálny stav projektu SLOVENKA2

Z pohľadu územno-plánovacej legislatívy je celé územie SLOVENKA2 rozdelené na dve časti: 1. južné územie od Strieborného námestia približne do polovice pozemku na úrovni Stoličkovej ulice a 2. zvyšná severná časť, ktorá sa rozprestiera po oboch stranách potoka Bystrica. Pre obe časti sú aktuálne platné aj Územné plány zóny.

Pôvodným zámerom spoločnosti ARKON bolo začať s výstavbou v prvej, teda južnej časti pozemku, ktorá nadväzuje na Strieborné námestie. V tejto lokalite je stále v platnosti stavebné povolenie vydané ešte pre predchádzajúceho stavebníka. Návrhu štúdie na túto južnú časť územia (vznikol v prvej polovici roku 2018) predchádzali rokovania s vedením mesta Banská Bystrica a tiež stretnutie za účasti Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.

Práve táto štúdia bola podkladom pre spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu Centrálnej mestskej zóny (ÚP CMZ), ktorý však pochádza ešte z 80-tych rokov minulého storočia a dnes úplne nereflektuje rozvojové potreby Banskej Bystrice. Ako problematické sa tiež ukázalo, že platný územný plán mesta je v tejto lokalite striktne nastavený ešte z pohľadu niekdajšej priemyselnej zóny, a navrhované zmeny v podriadenej dokumentácii, teda ÚP CMZ, by s ním neboli v súlade.

Aj vďaka týmto zisteniam a tiež aktívnej spolupráci s mestom boli zozbierané cenné informácie a vstupy pre budúce riešenie celého územia Slovenky. Tie sa stali základom pre spustenie procesu obstarania a prerokovania Urbanistickej štúdie na celé územie budúcej štvrte SLOVENKA2, teda spoločne na južnú aj severnú časť. Investor teraz plánuje začať výstavbu práve v 2. (severnej) časti pozemku, v dôsledku čoho vzniká priestor pre realizáciu chodníka s premostením, ktorý bude s minimálnymi obmenami prístupný počas celej výstavby projektu SLOVENKA2. V južnej časti pozemku, v priamom dotyku so Strieborným námestím, vznikne na ploche cca 0,5 ha priestor pre komunitné stavby, ktoré budú počas výstavby poskytovať služby obyvateľom Banskej Bystrice.

Urbanistická štúdia ako komplexný materiál rieši koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ako aj celkový potenciál územia vo vzťahu k okoliu. Po jej schválení bude tento dokument slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky platnej územno-plánovacej dokumentácie a zároveň pre etapizáciu výstavby projektu SLOVENKA2.

O PROJEKTE SLOVENKA2

Spoločnosť ARKON pripravuje konverziu areálu niekdajšej textilky na modernú mestskú štvrť, ktorá prirodzene rozšíri centrum Banskej Bystrice a vráti doteraz nevyužívaný priestor späť do života mesta. Na ploche viac ako 4 hektáre vznikne v niekoľkých etapách ucelená mestská štvrť SLOVENKA2 s jednotným architektonickým dizajnom, v ktorej bude zastúpené bývanie aj priestory na prácu, nákupy a voľný čas.

Transformáciou prejde aj Strieborné námestie, ktoré by sa z čisto tranzitného priestoru malo zmeniť na živé centrum spoločenského diania a zároveň atraktívnu vstupnú bránu do novej štvrte. Potok Bystrica dostane vynovené nábrežie a celú štvrť prepoja zelené priestory a priechodné vnútrobloky. Zámerom je tiež realizovať v území napojenie cyklochodníka, čím sa môže podporiť vytvorenie súvislej trasy po osi Hušták-SLOVENKA2 až po Medený hámor, s možným pokračovaním na Laskomerskú dolinu a sídlisko Severná.

O DEVELOPEROVI

Investičná spoločnosť ARKON, a.s. sa popri developmente zaoberá akvizíciami perspektívnych výrobných a energetických spoločností, ako aj podporou vývoja špičkových priemyselných technológií a startupov. Pri developerských projektoch sa sústreďuje najmä na región Banskobystrického kraja. Má za sebou viaceré úspešné realizácie, ako sú EMPORIA City Residence a Rezidencia HRON vo Zvolene a projekt obchodného centra GALÉRIA v Lučenci. Spoločnosť zamestnáva približne 450 ľudí a celková hodnota ňou spravovaných aktív predstavuje 100 mil. eur.

Nechajte nám
na seba kontakt a majte všetky informácie o projekte ako prví.

*Záujemcov budeme kontaktovať s ponukami podľa poradia ako boli zaregistrovaní.

Ďakujeme

za Váš záujem o kúpu bytuzriadenie obchodnej prevádzkyprenájom kancelárií vo vznikajúcej štvrti SLOVENKA2 v srdci Banskej Bystrice.

S priateľským pozdravom.

Tím Arkon